STING Capital investerar i innovativa tillväxtbolag i tidiga skeden

STING Capital är fullinvesterad och gör därför inga nyinvesteringar.

STING Capital är en av få riskkapitalfonder i Sverige som kan investera i mycket tidiga skeden - även innan det finns en färdig produkt eller betalande kunder. Vi är en kommersiell VC-fond som tar stor risk och förväntar oss hög avkastning. Vi investerar upp till 4 MSEK i varje bolag och är ofta den första externa investeraren.

Vi kan tillhandahålla det mesta av det som behövs för att skapa framgångsrika företag. Förutom kapital adderar vi även central kunskap och ett omfattande nätverk. Våra investeringskrav är bland annat att affärsidén bygger på innovativ teknik som löser ett stort kundproblem på en internationell marknad.


Läs mer om STING Capital

 

liten-martin.jpg  Martin Gemvik
Investment Manager & Partner
Ring: 0705-78 95 62
Maila Martin

STING erbjuder affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass

Affärsinkubatorn STING Stockholm Innovation & Growth stödjer entreprenörer för att snabbare lyckas bygga internationella tillväxtföretag. Med omfattande rådgivning från industriellt erfarna affärscoacher skapas unika förutsättningar att lyckas.

STING verkar som fondens managementbolag. Det innebär att STING har fondens uppdrag att föreslå investeringar, förvalta och utveckla fondens innehav. Genom STINGs omfattande supportsystem garanteras STING Capitals portföljbolag tillgång till mycket kvalificerad rådgivning.


Läs mer om STING

 

liten-par.jpg  Pär Hedberg
VD STING
Ring: 0708-55 03 18
Maila Pär